توقف نماد معاملاتي (زشگزا1)
كارگزاران محترم عضو فرابورس ايران، به اطلاع مي رساند؛ نماد معاملاتي شركت شير و گوشت زاگرس شهركرد(زشگزا1) جهت برگزاري مجمع عمومي عادي ساليانه صاحبان سهام در تاريخ 21/04/1397، در پايان معاملات امروز سه شنبه مورخ 19/04/1397 متوقف مي گردد. مدير عمليات بازار و اعضا فرابورس ايران

نمودار روز شاخص کلبیشتر

نمودار روز شاخص کل فرابورسبیشتر