آغاز دوره ثبت سفارش در نماد (زبينا1)
كارگزاران محترم عضو فرابورس ايران، پيرو پيام قبلي اين مديريت در خصوص عرضه اوليه سهام شرکت كشاورزي و دامپروري بينالود نيشابور(سهامي عام) در نماد (زبينا1) تاکيد مي گردد دوره ثبت سفارش از ساعت 10_00 لغايت 12_00 مي باشد. مدير عمليات بازار و اعضا فرابورس ايران

نمودار روز شاخص کلبیشتر

نمودار روز شاخص کل فرابورسبیشتر