بازگشايي نمادهاي معاملاتي(بشهاب)،(مداران)،(ساراب)
به اطلاع مي رساند،نماد معاملاتي شركت هاي لامپ پارس شهاب(بشهاب)،داده پردازي ايران(مداران)و سيمان داراب(ساراب)پس از برگزاري مجمع عمومي عادي ساليانه مبني بر تقسيم سود نقدي بدون محدوديت نوسان قيمت با استفاده از مكانيزم حراج آماده انجام معامله مي باشند.مديريت عمليات بازار شركت بورس اوراق بهادار تهران

نمودار روز شاخص کلبیشتر

نمودار روز شاخص کل فرابورسبیشتر