بازگشايي نماد معاملاتي(خفنرح)
به اطلاع مي رساند،نماد معاملاتي حق تقدم شركت فنرسازي خاور(خفنرح)با توجه به بازگشايي نماد اصلي بدون محدوديت نوسان قيمت با استفاده از مكانيزم حراج آماده انجام معامله مي باشد.مديريت عمليات بازار شركت بورس اوراق بهادار تهران

نمودار روز شاخص کلبیشتر

نمودار روز شاخص کل فرابورسبیشتر