عدم تاييد معاملات در نماد معاملاتي (كوثر1) و (اجاد251)
کارگزاران محترم عضو فرابورس ايران، به اطلاع مي رساند؛ معاملات امروز سه شنبه مورخ 19/04/1397 در نماد معاملاتي شركت بيمه كوثر (كوثر1) و اوراق اجاره شركت واسط مالي شهريور سوم (با مسئوليت محدود) (اجاد251) مورد تأييد قرار نگرفت. مدير عمليات بازار و اعضا فرابورس ايران

نمودار روز شاخص کلبیشتر

نمودار روز شاخص کل فرابورسبیشتر