تعيين محدوديت حجمي نماد معاملاتي (زبينا1)
كارگزاران محترم عضو فرابورس ايران، به اطلاع مي رساند؛ محدوديت حجمي (حداكثر تعداد اوراق بهادار در هر سفارش) جهت نماد معاملاتي شرکت كشاورزي و دامپروري بينالود نيشابور(سهامي عام) (زبينا1)، از امروز چهارشنبه مورخ 1397/04/20، به ميزان 10،000 سهم تعيين مي گردد. مدير عمليات بازار و اعضا فرابورس ايران

نمودار روز شاخص کلبیشتر

نمودار روز شاخص کل فرابورسبیشتر