حراج مجدد نمادهاي معاملاتي(بشهاب)،(مداران)،(ساراب)،(قشكر)،(خفنر)
به اطلاع مي رساند،نماد معاملاتي شركت هاي لامپ پارس شهاب(بشهاب)،داده پردازي ايران(مداران)،سيمان داراب(ساراب)،شكر(قشكر)و فنرسازي خاور(خفنر)،باتوجه به عدم كشف قيمت در روز معاملاتي قبل بدون محدوديت نوسان قيمت با استفاده از مكانيزم حراج آماده انجام معامله مي باشند.مديريت عمليات بازار شركت بورس اوراق بهادار تهران

نمودار روز شاخص کلبیشتر

نمودار روز شاخص کل فرابورسبیشتر