حراج مجدد نمادهاي معاملاتي(خفنرح)،(بسويچح)،(كاذرح)
به اطلاع مي رساند،نماد معاملاتي حق تقدم شركت هاي فنرسازي خاور(خفنرح)، پارس سويچ(بسويچح)و حق تقدم استفاده نشده شركت فرآورده هاي نسوز آذر(كاذرح) ،باتوجه به عدم كشف قيمت در روز معاملاتي قبل بدون محدوديت نوسان قيمت با استفاده از مكانيزم حراج آماده انجام معامله مي باشند.مديريت عمليات بازار شركت بورس اوراق بهادار تهران

نمودار روز شاخص کلبیشتر

نمودار روز شاخص کل فرابورسبیشتر