توقف نماد معاملاتي (خودكفا1)
كارگزاران محترم عضو فرابورس ايران، به اطلاع مي رساند؛ نماد معاملاتي شركت اقتصادي و خوكفائي آزادگان (خودكفا1) جهت برگزاري مجمع عمومي عادي ساليانه صاحبان سهام در روز يكشنبه مورخ 24/04/1397، در پايان معاملات امروز چهارشنبه مورخ 20/04/1397 متوقف مي گردد. مدير عمليات بازار و اعضا فرابورس ايران

نمودار روز شاخص کلبیشتر

نمودار روز شاخص کل فرابورسبیشتر