توقف نماد معاملاتي (شرنگي1)
کارگزاران محترم عضو فرابورس ايران، به اطلاع مي رساند؛ نماد معاملاتي شركت صنعتي و شيميائي رنگين (شرنگي1) جهت برگزاري مجامع عمومي عادي ساليانه و عمومي فوق العاده صاحبان سهام در روز يكشنبه مورخ 24/04/1397 در پايان معاملات امروز چهارشنبه مورخ 20/04/1397 متوقف مي‌گردد. مدير عمليات بازار و اعضا فرابورس ايران

نمودار روز شاخص کلبیشتر

نمودار روز شاخص کل فرابورسبیشتر