توقف نماد معاملاتي (اپرداز1)
کارگزاران محترم عضو فرابورس ايران، به اطلاع مي رساند؛ نماد معاملاتي شركت آتيه داده پرداز (اپرداز1) جهت برگزاري مجمع عمومي عادي ساليانه صاحبان سهام در روز يكشنبه مورخ 24/04/1397 در پايان معاملات امروز چهارشنبه مورخ 20/04/1397 متوقف مي‌گردد. مدير عمليات بازار و اعضا فرابورس ايران

نمودار روز شاخص کلبیشتر

نمودار روز شاخص کل فرابورسبیشتر