بازگشايي نماد حق تقدم خريد سهام در نماد معاملاتي (غويتاح1)
کارگزاران محترم عضو فرابورس ايران، به اطلاع مي رساند؛ نماد معاملاتي حق تقدم خريد سهام شركت ويتانا (سهامي عام) در نماد (غويتاح1)، امروز چهارشنبه مورخ 20/04/1397 بدون محدوديت دامنه نوسان، آماده انجام معامله مي باشد. لازم به ذكر است درصورت كشف قيمت پس از انجام حراج ناپيوسته و حذف سفارشات باقيمانده، انجام معاملات در نماد مذكور به صورت حراج پيوسته در دامنه مجاز قيمتي امكان پذير است.همچنين در صورت عدم كشف قيمت، بازگشايي مجدد نماد معاملاتي مذكور پس از حذف سفارشات، مجددا اطلاع رساني مي گردد. لازم به ذكر است، محدوديت حجمي خريد در هر سفارش (بلوك) در نماد معاملاتي (غويتاح1)، به تعداد 50,000 سهم تعيين مي گردد. همچنين مهلت استفاده از حق تقدم خريد سهام شركت ويتانا (سهامي عام) در نماد (غويتاح1) تا تاريخ 06/06/1397 مي باشد لذا نماد معاملاتي مذكور (غويتاح1) در پايان معاملات روز سه شنبه مورخ 06/06/1397 متوقف مي گردد. خريداران نهايي حق تقدم سهام جديد ميبايست مفاد اطلاعيه شماره DPM-IOP-90 I-001 مورخ 18/05/1390 اداره نظارت بر انتشار و ثبت اوراق بهادار سرمايه اي سازمان بورس و اوراق بهادر و مفاد بخشنامه شماره 1101040 موضوع نامه شماره 150481/121 مورخ 30/05/1390 اداره امور كارگزاران سازمان بورس و اوراق بهادار را مد نظر قرار دهند. مدير عمليات بازار و اعضا فرابورس ايران

نمودار روز شاخص کلبیشتر

نمودار روز شاخص کل فرابورسبیشتر