تعليق نماد معاملاتي (خاهن1)
به اطلاع فعالين محترم بازار مي رساند؛ طبق اطلاعيه منتشره در تارنماي كدال به نشاني codal.ir جهت بررسي وضعيت اطلاعاتي ناشر، نماد معاملاتي شركت آهنگري‌ تراكتورسازي‌ ايران‌ (خاهن1) حداكثر تا تاريخ 1397/05/02 تعليق شد. مديريت عمليات بازار شركت بورس اوراق بهادار تهران

نمودار روز شاخص کلبیشتر

نمودار روز شاخص کل فرابورسبیشتر