بازگشايي نماد معاملاتي قراردادهاي اختيار (فملي) سررسيد آبان 97
به اطلاع سرمايه گذاران محترم مي رساند، نماد معاملاتي قراردادهاي اختيار معامله خريد و فروش سهام شركت ملي صنايع مس ايران با سررسيد آبان ماه 1397، با توجه به بازگشايي نماد اصلي در بازار نقد (فملي) پس از برگزاري مجمع عمومي عادي ساليانه مبني بر تقسيم سودنقدي بدون محدوديت نوسان قيمت با استفاده از مكانيزم حراج آماده انجام معامله مي باشند. مديريت ابزارهاي نوين مالي شركت بورس اوراق بهادار تهران

نمودار روز شاخص کلبیشتر

نمودار روز شاخص کل فرابورسبیشتر