بازگشايي نمادهاي معاملاتي (پرداخت)،(سقاين)،(غشاذر)
به اطلاع مي رساند،نماد معاملاتي شركت هاي به پرداخت ملت (پرداخت)،سيمان قاين(سقاين)،شير پاستوريزه پگاه آذربايجان غربي(غشاذر)پس از برگزاري مجمع عمومي فوق العاده مبني بر تصويب افزايش سرمايه بدون محدوديت نوسان قيمت با استفاده از مكانيزم حراج آماده انجام معامله مي باشند.مديريت عمليات بازار شركت بورس اوراق بهادار تهران

نمودار روز شاخص کلبیشتر

نمودار روز شاخص کل فرابورسبیشتر