بازگشايي نماد معاملاتي قرارداد آتي سهام فملي (جفملي061)
به اطلاع مي ساند، نماد معاملاتي قرارداد آتي سهام شركت ملي صنايع مس ايران در نماد (جفملي061)در سررسيد شهريور ماه 1397 با توجه به بازگشايي نماد اصلي در بازار نقد (فملي)بدون محدوديت نوسان قيمت با استفاده از مكانيزم حراج آماده انجام معامله مي باشد. مديريت ابزارهاي نوين مالي شركت بورس اوراق بهادار تهران

نمودار روز شاخص کلبیشتر

نمودار روز شاخص کل فرابورسبیشتر