بازگشايي نمادهاي معاملاتي(خاذين)،(كاماح)
به اطلاع مي رساند،نماد معاملاتي شركت هاي سايپا آذين(خاذين)پس از برگزاري مجامع عمومي عادي ساليانه بدون تقسيم سود نقدي و عمومي فوق العاده مبني بر اصلاح اساسنامه و حق تقدم شركت باما(كاماح)با توجه به اعلام مهلت پذيره نويسي بدون محدوديت نوسان قيمت با استفاده از مكانيزم حراج آماده انجام معامله مي باشند.مديريت عمليات بازار شركت بورس اوراق بهادار تهران

نمودار روز شاخص کلبیشتر

نمودار روز شاخص کل فرابورسبیشتر