بازگشايي نمادهاي معاملاتي(دجابر)،(قصفها)،(چكاوه)
به اطلاع مي رساند،نماد معاملاتي شركت هاي داروسازي جابر بن حيان(دجابر)و قند اصفهان(قصفها)پس از برگزاري مجمع عمومي عادي ساليانه مبني بر تقسيم سود نقدي و صنايع كاغذ سازي كاوه(چكاوه)پس از برگزاري مجمع عمومي عادي ساليانه بدون تقسيم سود نقدي بدون محدوديت نوسان قيمت با استفاده از مكانيزم حراج آماده انجام معامله مي باشند.مديريت عمليات بازار شركت بورس اوراق بهادار تهران

نمودار روز شاخص کلبیشتر

نمودار روز شاخص کل فرابورسبیشتر