توقف نماد معاملاتي شرکت ويتانا (غويتا1)
كارگزاران محترم عضو فرابورس ايران، به اطلاع مي رساند؛ نماد معاملاتي شرکت ويتانا (غويتا1) جهت برگزاري مجمع عمومي فوق العاده صاحبان سهام در تاريخ 24/03/1397 در پايان معاملات امروز سه شنبه مورخ 22/03/1397 متوقف مي گردد. مدير عمليات بازار و اعضا فرابورس ايران

نمودار روز شاخص کلبیشتر

نمودار روز شاخص کل فرابورسبیشتر