توقف نماد معاملاتي شركت ريل پرداز سير (حريل1)
کارگزاران محترم عضو فرابورس ايران، به اطلاع مي رساند نماد معاملاتي شركت ريل پرداز سير (حريل1) جهت برگزاري مجمع عمومي عادي ساليانه صاحبان سهام در تاريخ 24/03/1397 در پايان معاملات امروز سه شنبه مورخ 22/03/1397 متوقف مي گردد. مدير عمليات بازار و اعضا فرابورس ايران

نمودار روز شاخص کلبیشتر

نمودار روز شاخص کل فرابورسبیشتر