تداوم توقف نماد ( ذوب1) جهت رفع ابهام يا اصلاح اطلاعات
كارگزاران محترم عضو فرابورس،به اطلاع ميرساند: توقف نماد معاملاتي (ذوب1) جهت رفع ابهام يا اصلاح اطلاعات منتشره شركتسهامي ذوب آهن اصفهان حداكثر براي 2 روز كاري ديگر تداوم مي يابد. زمان و نحوه بازگشايي نماد معاملاتي (ذوب1) متعاقبا اعلام ميگردد. مدير عمليات بازار و اعضا فرابورس ايران

نمودار روز شاخص کلبیشتر

نمودار روز شاخص کل فرابورسبیشتر