بازگشايي نماد معاملاتي (ونيروح)
به اطلاع مي رساند،نماد معاملاتي حق تقدم شركت سرمايه گذاري نيرو(ونيروح)جهت عرضه 406ر783ر562ر1 عدد حق تقدم استفاده نشده با محدوديت هر دستور خريد حداكثر000ر100 عدد،<< بدون محدوديت نوسان قيمت>>آماده انجام معامله مي باشد.لازم به ذكراست تنها كارگزار معرف <<ناظر>> حق تقدم استفاده نشده مجاز به فروش مي باشد و خريداران، حق فروش حق تقدم استفاده نشده را نخواهند داشت <<قابليت معامله مجدد را ندارد>>.همچنين كارگزارخريدار موظف به پرداخت وجه پذيره نويسي حق تقدم خريداري شده مي باشد، لذا خواهشمندست كارگزاران محترم نسبت به اين موضوع دقت نمايند. مديريت عمليات بازار شركت بورس اوراق بهادار تهران

نمودار روز شاخص کلبیشتر

نمودار روز شاخص کل فرابورسبیشتر