عدم تاييد معاملات در نماد معاملاتي (گندم97071) و (مارون1)
کارگزاران محترم عضو فرابورس ايران، به اطلاع مي رساند؛ معاملات امروز سه شنبه مورخ 22/03/1397 در نماد معاملاتي اوراق مرابحه گندم (گندم97071) و شركت پتروشيمي مارون (مارون1) مورد تأييد قرار نگرفت. مدير عمليات بازار و اعضا فرابورس ايران

نمودار روز شاخص کلبیشتر

نمودار روز شاخص کل فرابورسبیشتر