حراج مجدد نمادهاي معاملاتي (تپمپي)،(ددام)،(خريخت)،(شنفت)،(خشرق)،(دزهراوي)
به اطلاع مي رساند،نماد معاملاتي شركت هاي گروه صنايع پمپ سازي ايران(تپمپي)،داروسا زي زاگرس فارمد پارس(ددام)،صنايع ريخته گري ايران(خريخت)، نفت پارس(شنفت)،الكتريك خودرو شرق(خشرق)و داروسازي ‌زهراوي‌(دزهراوي) باتوجه به عدم كشف قيمت در روز معاملاتي قبل بدون محدوديت نوسان قيمت با استفاده از مكانيزم حراج آماده انجام معامله مي باشند.مديريت عمليات بازار شركت بورس اوراق بهادار تهران

نمودار روز شاخص کلبیشتر

نمودار روز شاخص کل فرابورسبیشتر