توقف نماد معاملاتي شرکت بورس كالاي ايران (كالا1، كالا2، كالا3، كالا4)
كارگزاران محترم عضو فرابورس ايران، به اطلاع مي رساند؛ نماد معاملاتي شرکت بورس كالاي ايران (كالا41) و همچنين ثبت معاملات توافقي نمادهاي معاملاتي كارگزاران بورس كالاي ايران (كالا11)، توليدكنندگان بورس كالاي ايران (كالا21) و نهادهاي مالي بورس كالاي ايران (كالا31) جهت برگزاري مجامع عمومي عادي ساليانه و عمومي فوق العاده صاحبان سهام در روز دوشنبه مورخ 28/03/1397 در پايان معاملات امروز چهارشنبه مورخ 23/03/1397 متوقف مي گردد. مدير عمليات بازار و اعضا فرابورس ايران

نمودار روز شاخص کلبیشتر

نمودار روز شاخص کل فرابورسبیشتر