توقف نماد معاملاتي اختيار خريد (ضملي80151)
به اطلاع ميرساند نماد معاملاتي قرارداد اختيار خريد شركت ملي‌ صنايع‌ مس‌ ايران‌‌(ضملي80151)با توجه به توقف نماد اصلي در بازار نقد (فملي)متوقف شد. نماد مذكور همزمان با نماد اصلي بازگشايي خواهد شد.مديريت ابزارهاي نوين مالي شركت بورس اوراق بهادار تهران

نمودار روز شاخص کلبیشتر

نمودار روز شاخص کل فرابورسبیشتر