توقف نماد معاملاتي اختيار فروش (طملي80121)
به اطلاع ميرساند نماد معاملاتي قرارداد اختيار فروش شركت ملي‌ صنايع‌ مس‌ ايران‌‌(طملي80121)با توجه به توقف نماد اصلي در بازار نقد (فملي)متوقف شد. نماد مذكور همزمان با نماد اصلي بازگشايي خواهد شد.مديريت ابزارهاي نوين مالي شركت بورس اوراق بهادار تهران

نمودار روز شاخص کلبیشتر

نمودار روز شاخص کل فرابورسبیشتر