توقف نماد معاملاتي قرارداد آتي (جفملي061)
به اطلاع ميرساند نماد معاملاتي قرارداد آتي شركت ملي‌ صنايع‌ مس‌ ايران‌‌(جفملي061)با توجه به توقف نماد اصلي در بازار نقد (فملي)متوقف شد. نماد مذكور همزمان با نماد اصلي بازگشايي خواهد شد.مديريت ابزارهاي نوين مالي شركت بورس اوراق بهادار تهران

نمودار روز شاخص کلبیشتر

نمودار روز شاخص کل فرابورسبیشتر