توقف نماد معاملاتي اختيار فروش تبعي (هفملي7031)
به اطلاع ميرساند نماد معاملاتي اوراق اختيار فروش تبعي شركت ملي‌ صنايع‌ مس‌ ايران‌‌(هفملي7031)با توجه به توقف نماد اصلي در بازار نقد (فملي)متوقف شد. نماد مذكور همزمان با نماد اصلي بازگشايي خواهد شد.مديريت ابزارهاي نوين مالي شركت بورس اوراق بهادار تهران

نمودار روز شاخص کلبیشتر

نمودار روز شاخص کل فرابورسبیشتر