بازگشايي نمادهاي معاملاتي(دامين)،(دسبحا)،(خرينگ)،(خشرقح)
به اطلاع مي رساند،نماد معاملاتي شركت هاي داروسازي امين(دامين)،گروه دارويي سبحان(دسبحا)پس از برگزاري مجمع عمومي عادي ساليانه مبني بر تقسيم سود نقدي،رينگ سازي مشهد(خرينگ)پس از برگزاري مجمع عمومي عادي ساليانه بدون تقسيم سود نقدي و حق تقدم شركت الكتريك خودرو شرق(خشرقح)با توجه به اعلام مهلت پذيره نويسي بدون محدوديت نوسان قيمت با استفاده از مكانيزم حراج آماده انجام معامله مي باشند.مديريت عمليات بازار شركت بورس اوراق بهادار تهران

نمودار روز شاخص کلبیشتر

نمودار روز شاخص کل فرابورسبیشتر