بازگشايي نماد معاملاتي قرارداد اختيار خريد سهام دسبحا (ضسحا6000)
به اطلاع سرمايه گذاران محترم مي رساند، نماد معاملاتي قرارداد اختيار معامله خريد سهام شركت گروه دارويي سبحان با سررسيد شهريورماه 1397 (ضسحا6000)، با توجه به بازگشايي نماد اصلي در بازار نقد (دسبحا) پس از برگزاري مجمع عمومي عادي ساليانه مبني بر تقسيم سود نقدي، با استفاده از مكانيزم حراج آماده انجام معامله مي باشند. لازم به ذكر است مطابق اطلاعيه شماره 41966/181 مورخ 23/03/1397 منتشره در سايت بورس تهران (www.tse.ir)، قيمت اعمال قرارداد مذكور تغيير يافته است. مديريت ابزارهاي نوين مالي شركت بورس اوراق بهادار تهران

نمودار روز شاخص کلبیشتر

نمودار روز شاخص کل فرابورسبیشتر