بازگشايي نماد معاملاتي اوراق اختيار فروش تبعي سهام دسبحا (هسبحا705)
به اطلاع سرمايه گذاران محترم مي رساند، نماد معاملاتي اوراق اختيار فروش تبعي شركت گروه دارويي سبحان در نماد (هسبحا705) با توجه به بازگشايي نماد اصلي در بازار نقد (دسبحا) با استفاده از مكانيزم حراج آماده انجام معامله مي باشد. لازم به ذكر است مطابق اطلاعيه شماره 41968/181 مورخ 23/03/1397 منتشره در سايت بورس تهران (www.tse.ir)، قيمت اعمال اوراق مذكور تغيير يافته است. مديريت ابزارهاي نوين مالي شركت بورس اوراق بهادار تهران

نمودار روز شاخص کلبیشتر

نمودار روز شاخص کل فرابورسبیشتر