اطلاعيه مهم در خصوص اوراق مرابحه(صايپا998)
به اطلاع سرمايه گذاران محترم مي رساند ، پيرو اطلاعيه شماره 15441/181 مورخ 25/08/1395 مديريت ابزارهاي نوين مالي شرکت بورس اوراق بهادار تهران در خصوص اعلام مظنه هاي بازارگرداني اوراق مرابحه شرکت توليد اتومبيل ايراني سايپا (سهامي عام) در نماد (صايپا998) منتشره در سايت شرکت بورس اوراق بهادار تهران، شرکت تأمين سرمايه اميد به عنوان بازارگردان اوراق مذکور ما به التفاوت کف قيمتي تعهد شده تا ارزش اسمي (25،314 ريال به ازاي هر ورقه) را در تاريخ 29/03/1397 از طريق شرکت سپرده گذاري مرکزي و تسويه وجوه به سرمايه گذاراني که در پايان روز معاملاتي مورخ 28/03/1397، اوراق (صايپا998) را در کد مالکيت خود داشته باشند، پرداخت خواهد کرد. از زمان پرداخت مبلغ مابه التفاوت مذکور تا سررسيد اوراق، بازارگرداني مطابق اطلاعيه شماره 15392/181 مورخ 25/08/1395 مديريت ابزارهاي نوين مالي شرکت بورس اوراق بهادار تهران و با شرايط زير انجام مي شود: روش بازارگرداني: متني بر حراج دامنه نوسان روزانه: 8 درصد دامنه مظنه:1 درصد حداقل معاملات روزانه: 5 درصد کل اوراق منتشره(150،000 ورقه) حداقل سفارش انباشته: 0.3 درصد کل اوراق منتشره(9،000 ورقه) شايان ذکر است جهت حفظ حقوق سرمايه گذاران، سقف تعهد روزانه بازارگردان از تاريخ 23/03/1397 لغايت 28/03/1397 تا حجم کل اوراق منتشره (3،000،000 ورقه) افزايش خواهد يافت. مديريت ابزارهاي نوين مالي شركت بورس اوراق بهادار تهران

نمودار روز شاخص کلبیشتر

نمودار روز شاخص کل فرابورسبیشتر