عدم تاييد معاملات در نمادهاي معاملاتي(اجاد251)، (تليسه1)
كارگزاران محترم عضو فرابورس، به اطلاع مي رساند؛ معاملات امروز سه شنبه مورخ 14/09/1396، در نماد معاملاتي اوراق اجاره شرکت واسط مالي شهريور سوم (با مسئوليت محدود) در نماد معاملاتي (اجاد251) و شركت دامداري تليسه نمونه(تليسه1) مورد تاييد قرار نگرفت. مدير عمليات بازار و اعضا فرابورس ايران

نمودار روز شاخص کلبیشتر

نمودار روز شاخص کل فرابورسبیشتر