پايان عرضه اوراق اختيار فروش تبعي (هتراس703)
به اطلاع سرمايه گذاران محترم مي رساند عرضه اوراق اختيار فروش تبعي شركت ايران ترانسفو(هتراس703) با توجه به عرضه كل اوراق توسط شركت صنعت و تجارت آداك ، در روز جاري به پايان رسيد. مديريت ابزارهاي نوين مالي شركت بورس اوراق بهادار تهران

نمودار روز شاخص کلبیشتر

نمودار روز شاخص کل فرابورسبیشتر