آغاز دوره معاملاتي اوراق اختيار فروش تبعي (هتراس703)
به اطلاع سرمايه گذاران محترم مي رساند، از امروز سه شنبه مورخ 14/09/1396، دوره معاملاتي اوراق اختيار فروش تبعي شرکت ايران ترانسفو(بترانس) در نماد هتراس703 با سررسيد خرداد 1397 آغاز مي شود. خريد اوراق اختيار فروش تبعي براي همه کدهاي معاملاتي موجود در سامانه اعم از حقيقي، حقوقي، صندوق هاي سرمايه گذاري و سبدگردان ها مطابق با سقف اعلامي مجاز خواهد بود. شرايط عرضه به شرح زير مي باشد: نماد معاملاتي: هتراس703 سهام پايه : شرکت ايران ترانسفو(سهامي عام) قيمت اعمال: 6،080 ريال تاريخ اعمال: 12/03/1397 دوره معاملاتي: از 14/09/1396 الي 09/03/1397 سقف خريد هرکد معاملاتي: حقوقي: 500،000 ورقه و بالاتر از آن با موافقت عرضه کننده حقيقي: 50،000 ورقه حداقل حجم عرضه روزانه: 110،000،000 ورقه کل حجم عرضه: 110،000،000 ورقه عرضه کننده: شرکت صنعت و تجارت آداک (سهامي خاص) کارگزار عرضه کننده: شرکت کارگزاري شهر (سهامي خاص) شرايط تسويه تعهدات در تاريخ اعمال: خريد سهم ب قيمت اعمال از دارنده اوراق اختيار فروش تبعي لازم به ذکر است: 1 - اوراق تبعي، معاملات ثانويه نداشته و خريداران حق فروش مجدد اوراق را ندارند. 2 - خريدار نمي تواند بيش از تعداد سهام پايه اي (مطابق با بند شرايط استفاده از اختيار فروش تبعي، سهام و اوراق اختيار فروش تبعي مي بايست در يک روز خريداري شود) که در اختيار دارد و همچنين بيش از سقف مجاز خريد هر کد معاملاتي، اوراق تبعي را خريداري کند، لذا تعداد اوراق اختيار فروش تبعي معتبر در پايان هر روز معاملاتي حداکثر مي تواند معادل دارايي سهامدار در سهم پايه و با رعايت سقف خريد مجاز در اطلاعيه باشد. در صورتي که تعداد اوراق اختيار فروش تبعي خريداري شده توسط سهامدار از تعداد سهم پايه تحت مالکيت وي در پايان هر روز و سقف خريد هر کد معاملاتي بيشتر شود، در اين‎صورت بطور سيستمي تعداد اوراق تبعي متناسب با تعداد سهام تحت مالکيت و سقف خريد هر کد معاملاتي تعديل شده، اوراق مازاد فاقد ارزش بوده و عرضه کنده تعهدي در قبال استرداد ثمن اوراق مازاد و نيز اعمال آن بخش از اوراق در تاريخ اعمال نخواهد داشت. 3-خريدار اوراق تبعي در صورت تمايل به اعمال مي بايست درخواست اعمال خود را به کارگزار ارائه داده و کارگزار وي فقط در روز اعمال و حداکثر تا ساعت 13 مي تواند آن را به بورس ارائه نمايد. لازم به ذکر است کارگزاران محترم مي با

نمودار روز شاخص کلبیشتر

نمودار روز شاخص کل فرابورسبیشتر