بازگشايي نمادهاي معاملاتي (ثشاهد)،(هاي وب)
به اطلاع مي رساند،نماد معاملاتي شركت هاي شاهد(ثشاهد)پس از برگزاري مجمع عمومي عادي بطور فوق العاده مبني بر انتخاب اعضاي هيئت ، داده گستر عصر نوين(هاي وب)با توجه ارائه اطلاعات منشر شده در سايت كدال با محدوديت نوسان قيمت آماده انجام معامله مي باشند. مديريت عمليات بازار شركت بورس اوراق بهادار تهران

نمودار روز شاخص کلبیشتر

نمودار روز شاخص کل فرابورسبیشتر