بازگشايي نماد معاملاتي (كگاز)
به اطلاع مي رساند، نماد معاملاتي شركت شيشه و گاز(كگاز)با توجه تعديل پيش بيني درامد هر سهم سال مالي منتهي به 1396/12/29 بدون محدوديت نوسان قيمت با استفاده از مكانيزم حراج تك قيمتي آماده انجام معامله مي باشد.مديريت عمليات بازار شركت بورس اوراق بهادار تهران

نمودار روز شاخص کلبیشتر

نمودار روز شاخص کل فرابورسبیشتر