توقف نماد معاملاتي شركت شهرسازي و خانه سازي باغميشه (ثباغ1)
كارگزاران محترم عضو فرابورس، به اطلاع مي رساند؛ نماد معاملاتي شركت شهرسازي و خانه سازي باغميشه(ثباغ1) جهت برگزاري مجمع عمومي عادي ساليانه صاحبان سهام در روز يكشنبه مورخ 19/09/1396، در پايان معاملات امروز سه شنبه مورخ 14/09/1396 متوقف مي گردد. مدير عمليات بازار و اعضا فرابورس ايران

نمودار روز شاخص کلبیشتر

نمودار روز شاخص کل فرابورسبیشتر