پايان مدت اعتبار و توقف نماد معاملاتي (تسه9409)
كارگزاران محترم عضو فرابورس، به اطلاع مي رساند؛ مدت اعتبار اوراق گواهي حق تقدم استفاده از تسهيلات مسكن صادره 15/09/1394 در نماد معاملاتي (تسه9409) جهت نقل و انتقال (خريد و فروش و هبه) در تاريخ 15/09/1396 به اتمام مي رسد. لذا، نماد معاملاتي مذكور در پايان معاملات امروز سه شنبه مورخ 14/09/1396 متوقف مي گردد. همچنين لازم به ذكر است، مدت اعتبار اوراق گواهي حق تقدم استفاده از تسهيلات مسكن صادره 15/09/1394 در نماد معاملاتي (تسه9409) جهت استفاده از تسهيلات از محل آن اوراق تا تاريخ 15/10/1396 مي باشد. مدير عمليات بازار و اعضا فرابورس ايران

نمودار روز شاخص کلبیشتر

نمودار روز شاخص کل فرابورسبیشتر