عرضه اوليه اسنادخزانه اسلامي در نماد (اخزا6021) و تعيين كارگزار ناظر
كارگزاران محترم عضو فرابورس، به اطلاع مي رساند؛ پيرو اطلاعيه شماره 1187/الف/96 مورخ 13/09/1396 اين شركت، روز يكشنبه مورخ 19/09/1396 اوراق اسناد خزانه اسلامي با تاريخ سررسيد 12/06/1397 براي اولين بار پس از پذيرش در بازار ابزارهاي نوين مالي فرابورس ايران در نماد اخزا6021 عرضه مي گردد. لذا خواهشمند است نسبت به تعيين كارگزار ناظر براي مشتريان خود در سامانه معاملاتي در نماد ذاخزا602 ، دراسرع وقت اقدام فرمائيد. براي اطلاع از جزئيات بيشتر مي توانيد به اطلاعيه مذكور واقع در وب سايت رسمي شركت فرابورس ايران مراجعه فرمائيد. مدير عمليات بازار و اعضا فرابورس ايران

نمودار روز شاخص کلبیشتر

نمودار روز شاخص کل فرابورسبیشتر