توقف نماد معاملاتي (سكرد)
به اطلاع مي رساند،نماد معاملاتي شركت سيمان كردستان(سكرد)با توجه به تعديل پيش بيني درآمد هر سهم متوقف شد.مديريت عمليات بازار شركت بورس اوراق بهادار تهران

نمودار روز شاخص کلبیشتر

نمودار روز شاخص کل فرابورسبیشتر