درخصوص محدوديت دامنه نوسان قيمت نماد معاملاتي (پارتا1)
کارگزاران محترم عضو فرابورس، به اطلاع مي رساند؛ نماد معاملاتي شركت مجتمع صنعتي آرتاويل تاير (پارتا1)، با محدوديت دامنه نوسان قيمت تا سقف 50 درصد امروز سه شنبه مورخ 14/09/1396 آماده انجام معامله مي باشد. مدير عمليات بازار و اعضا فرابورس ايران

نمودار روز شاخص کلبیشتر

نمودار روز شاخص کل فرابورسبیشتر