بازگشايي نماد معاملاتي شرکت ماليبل سايپا(خليبل1)
کارگزاران محترم عضو فرابورس، به اطلاع مي رساند؛ نماد معاملاتي شرکت ماليبل سايپا(خليبل1) پس از برگزاري مجمع عمومي عادي ساليانه صاحبان سهام، با محدوديت دامنه نوسان قيمت تا سقف 50 درصد امروز سه شنبه مورخ 14/09/1396 آماده انجام معامله مي باشد. مدير عمليات بازار و اعضا فرابورس ايران

نمودار روز شاخص کلبیشتر

نمودار روز شاخص کل فرابورسبیشتر