درخصوص محدوديت دامنه نوسان قيمت نماد معاملاتي (هرمز1)
کارگزاران محترم عضو فرابورس، به اطلاع مي رساند؛ نماد معاملاتي شركت فولاد هرمزگان جنوب(هرمز1)، بامحدوديت دامنه نوسان قيمت تا سقف 50 درصد امروز سه شنبه 14/09/1396 آماده انجام معامله مي باشد. مدير عمليات بازار و اعضا فرابورس ايران

نمودار روز شاخص کلبیشتر

نمودار روز شاخص کل فرابورسبیشتر