درخصوص محدوديت دامنه نوسان قيمت نماد معاملاتي (كي بي سي1)
کارگزاران محترم عضو فرابورس، به اطلاع مي رساند؛ نماد معاملاتي شرکت كي بي سي(كي بي سي1) ، بامحدوديت دامنه نوسان قيمت تا سقف 50 درصد امروز سه شنبه 14/09/1396 آماده انجام معامله مي باشد. مدير عمليات بازار و اعضا فرابورس ايران

نمودار روز شاخص کلبیشتر

نمودار روز شاخص کل فرابورسبیشتر