توقف نماد معاملاتي (وبيمه)
به اطلاع مي رساند،در پايان معاملات امروز نماد معاملاتي شركت سرمايه گذاري صنعت بيمه(وبيمه)جهت برگزاري مجمع عمومي عادي ساليانه به منظور تصويب صورت هاي مالي متوقف خواهد شد.مديريت عمليات بازار شركت بورس اوراق بهادار تهران

نمودار روز شاخص کلبیشتر

نمودار روز شاخص کل فرابورسبیشتر