بازگشايي نماد معاملاتي (وساپا)
به اطلاع مي رساند،نماد معاملاتي شركت گروه سرمايه گذاري سايپا(وساپا)پس از برگزاري مجمع عمومي عادي ساليانه مبني بر تقسيم سود نقدي –ارائه اطلاعات شفاف سازي منتشر شده در سايت كدال بدون محدوديت نوسان قيمت با استفاده از مكانيزم حراج تك قيمتي آماده انجام معامله مي باشد.مديريت عمليات بازار شركت بورس اوراق بهادار تهران

نمودار روز شاخص کلبیشتر

نمودار روز شاخص کل فرابورسبیشتر