توقف نماد معاملاتي اوراق اجاره (صايتل21)
كارگزاران محترم عضو فرابورس، به اطلاع مي رساند؛ نماد معاملاتي اوراق اجاره شركت واسط مالي ارديبهشت دوم (با مسئوليت محدود)(صايتل21)، به منظور پرداخت اجاره بهاي سه ماهه اوراق در تاريخ 18/09/1396، در پايان معاملات امروز دوشنبه مورخ 13/09/1396 متوقف مي گردد. مدير عمليات بازار و اعضا فرابورس ايران

نمودار روز شاخص کلبیشتر

نمودار روز شاخص کل فرابورسبیشتر