توقف نماد معاملاتي شركت توسعه حمل و نقل ريلي پارسيان (حپارسا1)
كارگزاران محترم عضو فرابورس، به اطلاع مي رساند؛ نماد معاملاتي شركت توسعه حمل و نقل ريلي پارسيان (حپارسا1) جهت برگزاري مجمع عمومي عادي ساليانه صاحبان سهام در تاريخ 18/09/1396، در پايان معاملات امروز دوشنبه مورخ 13/09/1396 متوقف مي گردد. مدير عمليات بازار و اعضا فرابورس ايران

نمودار روز شاخص کلبیشتر

نمودار روز شاخص کل فرابورسبیشتر